Chỉnh nha 1 hàm có được không?

Chỉnh nha 1 hàm có được không?

CHỈ KHẤP KHỂNH HÀM TRÊN THÌ CÓ PHẢI NIỀNG RĂNG HÀM DƯỚI? Một số bạn Inbox cho Jun Dental hỏi xem “Chỉnh nha 1 hàm có được không?”. Các bạn còn gửi cả ảnh chụp hai hàm răng cho bác sỹ Jun Dental để được phân tích. Qua hình ảnh chụp thì các nha sĩ của Jun...