KHẮC PHỤC NIỀNG RĂNG LỖI HỎNG TẠI JUN DENTAL

KHẮC PHỤC NIỀNG RĂNG LỖI HỎNG TẠI JUN DENTAL

Niềng răng bị hỏng phải làm sao? Nếu bạn mắc 1 trong những dấu hiệu sau chứng tỏ ca niềng răng của bạn đã thất bại. Niềng răng yêu cầu kỹ thuật và độ phức tạp cao, cần phải chu toàn mọi quá trình để tránh ảnh hưởng đến kết quả dù là nhỏ nhất. 1. Các dấu hiệu niềng...