Niềng răng hàm hô có hiệu quả không?

Niềng răng hàm hô có hiệu quả không?

Niềng răng hàm hô được thực hiện bởi các khí cụ nha khoa nhằm sắp xếp lại hệ thống hàm răng về đúng chỗ Niềng răng hàm hô cũng được thực hiện bởi các kĩ thuật niềng răng, sử dụng khí cụ nha khoa sắp xếp lại hệ thống của hàm răng về đúng vị trí một cách hiệu quả và...