Nong hàm có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Nong hàm là gì và khi nào phải làm thủ thuật này? Nong hàm là chỉ định đặc biệt trong chỉnh nha nhằm hạn chế phải nhổ răng. Kỹ thuật này giúp tạo khoảng trống trên cung hàm bệnh nhân, để đẩy răng về đúng vị trí. Sau đó, bác sĩ mới tiến hành niềng răng chỉnh nha. Khí...