Nong hàm khi niềng răng cho trẻ và tầm quan trọng của nong hàm

Nong hàm khi niềng răng cho trẻ và tầm quan trọng của nong hàm

Nong hàm khi niềng răng cho trẻ để định hướng cho cấu trúc xương được định hình cân đối hơn Nong hàm khi niềng răng cho trẻ là để định hướng và tác động cho cấu trúc xương mặt của trẻ được định hình cân đối. Kĩ thuật này còn giúp phòng ngừa các khớp cắn sai lệch, bảo...